Naastenraad Arkin

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven veel waard. Deze naasten kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastenraad van Arkin behartigt ook de collectieve belangen van de naasten van cliënten die in behandeling zijn bij Arkin.

Voor familie, partners en vrienden

De naasten van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naasten actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacywensen van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastenraad. Inhoudelijk opereert de Naastenraad geheel zelfstandig. De Naastenraad is uitsluitend bedoeld voor naasten van cliënten van Arkin.