Naastbetrokkenenraad Arkin

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt ook de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in behandeling zijn bij Arkin.

Voor familie, partners en vrienden

De naastbetrokkenen van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacywensen van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenraad geheel zelfstandig. De Naastbetrokkenenraad is uitsluitend bedoeld voor naasten van cliënten van Arkin.