Tips voor naasten

Bij Arkin Ouderen staat alles in het teken van samenwerken. Samenwerking tussen cliënten, naasten en behandelaren. Maar ook samenwerking met huisarts en instanties die betrokken zijn of kunnen worden bij de behandeling. Aandacht voor naasten is er op allerlei manieren, zoals een gesprek met de behandelaar of de verpleegkundige. Als de cliënt akkoord gaat, betrekken wij u actief bij de behandeling.

Misschien moet uw naaste een tijdje worden opgenomen. Zo’n opname is altijd ingrijpend en emotioneel. Ook voor u als familie of goede vriend. U zit waarschijnlijk met allerlei vragen en kunt ook wel een steuntje in de rug gebruiken.

Lees om te beginnen onze folder ‘De Ouderen kliniek’, met informatie voor familie en vrienden. In deze folder leest u onder meer over bijeenkomsten die regelmatig georganiseerd worden, waar deskundigen spreken en waar u met anderen ervaringen kunt uitwisselen.

Bij Preventie kunnen we u helpen met persoonlijk advies of cursussen. Ook is er online zelfhulp, programma’s die u thuis op de computer kunt volgen. Neem gerust contact met ons op via preventie@arkin.nl.