Van verwijzing naar behandeling

Eerste gesprek

Tijdens uw eerste gesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Arkin Ouderen worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Sommige vragen gaan over uw gevoelens, het geheugen, leefomstandigheden, lichamelijke conditie en medicijngebruik. Eén van onze artsen zal u psychisch en lichamelijk onderzoeken. Dat is belangrijk omdat psychische klachten vaak te maken hebben met lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik. Soms is uitgebreider onderzoek nodig in een algemeen of academisch ziekenhuis. Daarna wordt een diagnose gesteld.

Warm welkom

Als de verwijzing bij ons binnen is gekomen, heten we je graag Warm Welkom. Je ontvangt daarom een e-mail met daarin een uitnodiging voor onze digitale omgeving die Warm Welkom heet. Hier vind je informatie over:

  • Jouw route binnen Arkin, met informatie over je verwijzing, eventuele wachttijden en het intakegesprek.
  • Wat je hier al kunt doen om te werken aan je herstel. Je kunt meteen beginnen.
  • De kosten en vergoedingen van jouw behandeling.
  • Waar je terecht kunt met vragen.

Mocht je geen mail van ons krijgen over dit digitale platform, dan kun je bellen naar 088-505 12 21 (Centrale Aanmelding Arkin). Wij zorgen ervoor dat je dan alsnog gebruik kunt maken van ons Warm Welkom.

Behandelplan

Als eerste wordt nu een behandelplanvoorstel geschreven. De behandelaar zal het voorstel met u bespreken, pas daarna – als u instemt met het voorstel – maken we het plan definitief en brengen we uw huisarts op de hoogte. In het behandelplan staat welke behandeling goed aansluit bij uw specifieke klachten, behoeften en omstandigheden.

De behandeling

Nu kan de behandeling beginnen. Tijdens de behandeling werken we met vaste evaluatiemomenten, zodat we tijdig kunnen vaststellen of de behandeling aanslaat en voldoende aansluit bij uw behoeften en verwachtingen.