Rechten naastbetrokkenen

Arkin investeert waar mogelijk in de samenwerking tussen naastbetrokkenen, cliënten en behandelaren. Dit komt de behandeling ten goede. Uiteraard gebeurt dit alleen als cliënten hiermee akkoord gaan.

De privacy en autonomie van een cliënt staan centraal

Als de cliënt akkoord gaat kunt u altijd bij de behandeling worden betrokken. Maar wat als de cliënt dat niet wil? Dan kan de behandelaar wel algemene informatie over de afdeling, behandelmogelijkheden en verschillende ziektebeelden geven. Ook kunt u in contact treden met de behandelaren en om een luisterend oor vragen. U kunt ook vragen om een gesprek met een ander lid van het behandelteam of de naastbetrokkeneconsulent.

De privacy en de autonomie van een cliënt staan voor de wet centraal in de behandeling, dus ook zijn/haar wens wie te betrekken bij de behandeling en wie niet. Maar soms kan er geen gehoor worden gegeven aan de wens van de cliënt om u niet te betrekken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een crisis. Ook dit is wettelijk geregeld en heet dan ‘goed hulpverlenerschap’. De behandelaar zal er in de meeste gevallen bij de cliënt op aandringen naasten te betrekken en de cliënt te overtuigen van het nut van samenwerking. Daar is soms tijd voor nodig.

Richtlijn hulpverlening

Er is een richtlijn voor de hulpverlening geschreven binnen Arkin ‘Hoe werken we goed samen?”. Volgens de richtlijn dient de hulpverlener elke zaak apart te beoordelen als het gaat om afweging tussen privacy en goed hulpverlenerschap. Deze richtlijn kunt u aanvragen via de mail bij Naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Belangenbehartiging

De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Arkin.