Wat kost een behandeling?

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij Arkin Ouderen. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Arkin Ouderen wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij de zorgverzekeraar, dan is Arkin Ouderen bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Arkin Ouderen. De AGB-code van Arkin is 06290732.

De rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022, wanneer het Zorgprestatiemodel in werking treedt, kunt u op de rekening die u van uw zorgverzekeraar krijgt precies zien wanneer u door wie behandeld bent en voor hoe lang*. Ook zal deze rekening sneller verzonden worden dan u misschien al gewend bent. Hierdoor weet u sneller welke kosten er zijn gemaakt en of uw eigen risico al is gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven kunt u de website van de NZa raadplegen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op uw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten ziet u terug op uw rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan ziet u 20 minuten terug op uw rekening.

Eigen risico

U heeft een verplicht eigen risico bij uw zorgverzekering. In 2022 is het wettelijk verplichte eigen risico € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar. Of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Nieuwe manier gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als u in 2021 uw behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaalt u ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan voor u kijken hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt.

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?
Het kan zijn dat u door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kunt u de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.

Vragen over factuur

Voor meer informatie over de factuur, bekijk de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden: Veel gestelde vragen over de factuur – Arkin

Afspraak afzeggen

Mocht u onverwacht niet op uw afspraak kunnen komen, wilt u uw afspraak dan tijdig afzeggen? Als u de geplande afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunnen wij kosten in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Vergoeding verblijf in de Ouderenkliniek

Het verblijf en de behandeling in de Ouderen Kliniek van Arkin worden tot maximaal een jaar vergoed door uw ziektekostenverzekering. U betaalt een eigen bijdrage die jaarlijks door uw zorgverzekeraar wordt vastgesteld. De aanschaf van een rolstoel of andere bijzondere hulpmiddelen moet u zelf aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Uiteraard kunnen we u of uw contactpersoon hierover adviseren.

Vragen of klachten?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kun u uw wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).